Nowa forma reklamy przedsiębiorstwa

W erze prężnie rozwijającego się marketingu, o uwagę klienta walczy się wykorzystując każdy sposób. Jednym z nich są filmy reżyserowane przez załogę przedsiębiorstwa. Filmy korporacyjne służą kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Poprzez wzbudzanie emocji, budowana jest wizja przyjaznego otoczenia, atmosfery koleżeństwa, a także uwypuklone są mechanizmy funkcjonowania firmy oraz jej sukcesy.

Filmy promocyjne tego typu, wykorzystywane są przede wszystkim do autopromocji na targach i spotkaniach biznesowych. Adresatami przekazu znajdującego się w klipach, mogą być również pracownicy. W takim przypadku, filmy korporacyjne mają na celu wzbudzenie poczucia jedności przedsiębiorstwa, a także podkreślenie, ważnych z punktu widzenia szefostwa, idei. Tego typu filmy korporacyjne są w Polsce coraz popularniejsze, czego przykładem jest Kraków – filmy korporacyjne powstają tutaj ostatnio na potęgę.

Filmy reklamowe tworzone są w sposób analogiczny do produkcji filmów innego typu, zatem celem jest wizualizacja scenariusza ustalonego w sposób indywidualny ze zleceniodawcą. To od niego zależą też najważniejsze parametry – długość, tempo, obsada aktorska. Ten szczególny proces kinematograficzny kończy się okresem postprodukcji, na którego etapie uwzględniany jest montaż, napisy, kolorystyka, oprawa muzyczna i udźwiękowienie.

Reasumując, filmy korporacyjne, będące najnowszym trendem na rynku marketingowym w polskich miastach jak Kraków stanowią interesującą i wciąż rzadko wykorzystywaną formę promocji. Cechuje je oprócz efektywności, skuteczności oraz artyzmu, nieporównywalny do innych form reklamy, zasięg odbiorców.