Ochrona znaku towarowego – co warto wiedzieć?

Ochrona znaku towarowego – co warto wiedzieć?

W zakresie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej pojawia się wiele różnych zagadnień. Jednym z nich jest znak towarowy. Z tego typu oznaczeniami spotykamy się na co dzień. Z punktu widzenia firm bardzo ważne jest natomiast objęcie ich odpowiednią ochroną.

Znak towarowy – co to takiego?

Znak towarowy jest oznaczeniem pozwalającym odróżnić produkty poszczególnych marek i prezentującym się w sposób umożliwiający  przedstawienie go w rejestrze znaków towarowych tak, aby zakres udzielanej ochrony był bardzo precyzyjny i nie wzbudzający żadnych wątpliwości. Znaki towarowe są potocznie nazywane znakami firmowymi, znakami handlowymi, logo czy firmową nazwą. Przedmiotem prawa ochronnego na znak towarowy mogą być takie oznaczenia jak m.in.: znaki słowne, dotykowe, przestrzenne, ruchome, obrazowe, zapachowe, dźwiękowe, a także gesty, hologramy, kolory etc. Wyróżnia się znaki towarowe powszechnie znane oraz  renomowane. Wspomina się też tu o znakach opisowych.

Ochrona znaków towarowych – jak to wygląda w praktyce?

W celu objęcia znaku towarowego ochroną prawną należy zarejestrować go w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. W Polsce podstawy okres ochrony znaku towarowego wynosi 10 lat, niemniej istnieje możliwość przedłużenia go. Główną korzyścią wynikającą z tego rozwiązania jest uzyskanie prawa wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. W tym momencie należy jednak nadmienić, że nie wszystkie znaki towarowe mogą być traktowane jako własność w ścisły sposób. Ma to miejsce m.in. w przypadku znaków towarowych będących identycznymi z nazwiskami, nazwami geograficznymi albo z cechami danej rzeczy mającymi charakter niezbywalny. Jak więc widać, kwestie z ochroną znaków towarowych są w praktyce dość skomplikowane – zwłaszcza że pojawia się tu jeszcze parę innych ważnych spraw, jakie koniecznie należy mieć na uwadze.

Ochrona znaku towarowego z rzecznikiem patentowym – dlaczego warto?

Skuteczna ochrona znaku towarowego jest uzależniona od wielu czynników, dlatego też w tego typu sprawach zdecydowanie opłaca się skorzystać z pomocy rzecznika patentowego. Jest to osoba doskonale zorientowana w przepisach i wszelakich procedurach związanych z rejestracją znaku towarowego. Dzięki wsparciu rzecznika patentowego można uniknąć np. sytuacji, gdy dana marka zostanie posądzona o bezprawne używanie znaku towarowego.

Ochrona znaku towarowego – co warto wiedzieć?

Ochrona znaku towarowego – w czym pomaga rzecznik patentowy?

Pomoc rzecznika patentowego w sprawach dotyczących ochrony znaku towarowego polega przede wszystkim na załatwieniu formalności rejestracyjnych. Rzecznik przeprowadza również badanie „czystości” danego znaku oraz wspiera przy rejestrowaniu go w trybie międzynarodowym. Klienci kancelarii patentowych mogą ponadto liczyć na wycenę oraz optymalizację kosztów rejestracji znaku towarowego. Pomoc rzecznika patentowego ma zatem kompleksowy charakter, co jest niezwykle istotną przesłanką przemawiającą na jej korzyść.

Artykuł napisany we współpracy z: rzecznik patentowy Kraków.

Podobne artykuły