Rękojmia czy gwarancja - jakie są różnice i które rozwiązanie jest lepsze?

Rękojmia czy gwarancja - jakie są różnice i które rozwiązanie jest lepsze?

Niezgodność towaru z opisem i zapewnieniami producenta lub sprzedawcy oznacza możliwość jego skutecznej reklamacji. Jednak reklamacji można dokonać na dwa sposoby, w oparciu o rękojmię lub gwarancję. Czym róznią się te dwa rozwiązania i które z nich jest korzystniejsze?

Rękojmia a gwarancja - podstawa prawna

Kupując dany produkt, każdy chciałby, aby działał on w pełni sprawnie i był pozbawiony wad. Niestety błędy się zdarzają. Bierze za nie odpowiedzialność producent lub sprzedawca. Chcąc zareklamować produkt, wiele osób ma wątpliwość - rękojmia czy gwarancja, z której opcji skorzystać? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto najpierw wyjaśnić różnice między tymi rozwiązaniami. Pojawiają się one już na płaszczyźnie przepisów prawnych.

 

Otóż rękojmia wynika wprost z przepisów polskiego prawa. Temat ten opisuje kodeks cywilny. To tam zawarte są wszelkie informacje dotyczące zobowiązań wynikających z rękojmi i zasad ubiegania się o przyjęcie reklamacji. Natomiast jeśli chodzi o gwarancję, jej zasady określa osobna umowa. Zawierana jest pomiędzy klientem a producentem lub sprzedawcą. Do produktów dołączony jest dokument gwarancyjny i to on określa, jakie są zasady gwarancji.

Odpowiedzialność sprzedawcy lub producenta w określonym czasie

Kwestia różnic między rękojmią a gwarancją odnosi się również do podmiotu odpowiedzialnego za brak wad produktu. Jeśli chodzi o rękojmię, reklamację składa się bezpośrednio u sprzedawcy. To on ponosi odpowiedzialność za wadliwość produktu i nie ma wyjątków od tej reguły. Okres, przez który klient ma prawo skorzystać z reklamacji poprzez rękojmię wynosi 2 lata od daty zakupu. Jeśli mowa o nieruchomości, czas ten jest wydłużony do 5 lat. Warto mieć na uwadze, że uznanie reklamacji poprzez rękojmię z powodu wadliwości produktu nie wydłuża tego czasu. 

 

Reklamacja w ramach gwarancji może być złożona u producenta lub sprzedawcy, w zależności od tego, z kim zostanie podpisana umowa. W przypadku gwarancji okres jej obowiązywania określa dokument gwarancyjny. Okres ten może wynosić nawet do kilkudziesięciu lat. Przeważnie jednak jest o wiele krótszy. Jeśli dokument gwarancyjny nie określa dokładnego czasu obowiązywania gwarancji, przyjmuje się, że jest to okres 2 lat. Należy podkreślić, że wymiana produktu lub jego kompleksowa naprawa w ramach gwarancji resetuje czas jej obowiązywania. Oznacza to, że jeśli produkt na 2-letniej gwarancji zostanie wymieniony po roku użytkowania, zostaje objęty nową gwarancją na kolejne 2 lata.

Rękojmia czy gwarancja - co jest lepsze?

Kwestia tego co jest lepsze, rękojmia czy gwarancja, nie jest oczywista. Kluczowa jest tutaj treść umowy gwarancyjnej. Jeśli gwarancja przydzielona przez producenta lub sprzedawcę jest krótka, korzystniejsza jest rękojmia, która wynosi 2 lata. Warto jednak podkreślić, że w przypadku niektórych produktów w zasadzie zawsze rękojmia jest nieco bardziej opłacalna. Chodzi o to, że gwarancja dotyczy tylko wad fizycznych produktu. Natomiast rękojmia odnosi się również do wad prawnych, co może być istotne choćby w przypadku nieruchomości, które bywają obciążone w tym obszarze.

 

Rękojmia czy gwarancja - jakie są różnice i które rozwiązanie jest lepsze?

Podobne artykuły